OÜ MetsaTuba

OÜ MetsaTuba

Metsakorraldus

Koostame metsamajandamiskavasid ja anname metsandusalast nõu.

Küttepuud

Kvaliteetsed puuhalud meilt.

Saematerjal

Erinevad saematerjalid.

Meist

OÜ MetsaTuba on väike pereettevõte, mis alustas tegevust 2012. aastal. Põhitegevusalaks on metsa korraldamine ja erametsaomanike nõustamine metsa kasvatamise teemadel. 

Lisategevusena toodame halupuid ja eritellimusel saematerjali. Metsakorraldustöid teostame Kesk-Eesti piirkonnas ja halupuid veame Türi linna ja lähiümbrusesse ning kokkuleppel ka kaugemale.

MAK 2014-2020 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise

investeeringu toetuse abil saab OÜ MetsaTuba anda puidule lisandväärtust. Toetuse abil soetati erinevaid ümarpuidu töötlemise seadmeid.

Koostööpartnerid